Zgoda na przetwarzanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Spectrum Development Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. ul. Łubinowej 12/1, 52-210 Wrocław, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji tradycyjnej oraz elektronicznej, informacji handlowych od Spectrum Development Sp. z o.o. Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawiania w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, a nadto oświadczam, iż udzielenie niniejszej zgody ma charakter dobrowolny.